Photorent - Wypożyczalnia sprzętu fotograficznego
Wersja mobilna (iPad)
 
W wypożyczalni...
Photorent » Realizacja wypożyczania

Realizacja wypożyczania

W celu skorzystania z usługi wypożyczenia sprzętu fotograficznego świadczonej przez PHOTORENT należy dokonać bezpłatnej rejestracji na stronie internetowej PHOTORENT.

Następnie należy dostarczyć do PHOTORENT pocztą elektroniczną lub tradycyjną kopie dowodu osobistego i drugiego dokumentu ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy, legitymacja itp.) lub zaświadczenie EDG / KRS i NIP.

Kserokopia w/w dokumentów powinna być uwierzytelniona przez Notariusza. W przypadku materiałów skanowanych wysyłanych pocztą e-mail uwierzytelnienia nie wymaga się.

Po otrzymaniu i zweryfikowaniu wspomnianych kopii dokumentów nastąpi pełna aktywacja konta, umożliwiająca dokonywanie rezerwacji sprzętu w systemie internetowym PHOTORENT.

 1. Podczas składania rezerwacji w systemie internetowym PHOTORENT należy określić sposób dostawy/zwrotu sprzętu poprzez wybranie odpowiedniej pozycji w polu "Wybierz typ odbioru".
 2. Jeżeli Najemca ma jakieś specjalne życzenia lub zapytania (np. inny niż w profilu użytkownika adres wysyłki), należy je zgłosić przed przystąpieniem do kolejnego kroku.
 3. Po złożeniu rezerwacji należy opłacić odpowiednią kwotę (zgodnie z Cennikiem Wynajmu) za wynajem oraz kaucję w przewidzianym w Ogólnych Warunkach Wynajmu terminie (patrz punkt 10 oraz 11). Do chwili otrzymania platności rezerwacja będzie posiadała status "rezerwacji wstępnej".
 4. Po otrzymaniu płatności PHOTORENT zmieni status rezerwacji na "rezerwację pełną" co jest równoznaczne z przyjęciem usługi do realizacji.
 5. W przypadku odbioru/zwrotu osobistego należy skontaktować się z PHOTORENT mailowo lub telefonicznie w celu ustalenia szczegółowej daty i godziny spotkania.
 6. W przypadku wysyłki kurierskiej ubezpieczona paczka zostanie nadana za pośrednictwem firmy UPS w dniu roboczym poprzedzającym pierwszy dzień roboczy okresu wypożyczenia.
 7. Umowa wynajmu zostanie przekazana podczas osobistego odbioru sprzętu lub dostarczona wraz z paczką kurierską.
 8. Zwrot sprzętu odbywa się w ostatnim dniu roboczym zadeklarowanego przez Najemcę okresu wypożyczenia. Jeżeli zwrot odbywa się za pośrednictwem kuriera, to w tym właśnie dniu Najemca zobowiązany jest nadać  ubezpieczoną (na kwotę co najmniej równą wartości odtworzeniowej sprzętu podanej w Cenniku Wynajmu) paczkę powrotną.
 9. Jeżeli ostatnim dniem okresu wynajmu jest Niedziela lub inny dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, po którym bezpośrednio następuje dzień roboczy - zwrot sprzętu może zostać dokonany do południa we wspomnianym dniu roboczym następującym bezpośrednio po ostatnim dniu zadeklarowanego okresu wypożyczenia.
 10. Jeżeli ostatnim dniem okresu wynajmu jest Niedziela lub inny dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, po którym bezpośrednio następuje kolejny/kolejne dni ustawowo wolne od pracy, należy tak dobrać okres wynajmu, aby ostatni jego dzień przypadł na dzień roboczy.
 11. Przyjmuje się, iż sobota jest dniem roboczym.