Photorent - Wypożyczalnia sprzętu fotograficznego
Wersja mobilna (iPad)
 
W wypożyczalni...
Photorent » Opłaty

Opłaty

Opłata za wynajem

 • Jednostką rozliczeniową przy pobieraniu opłaty jest 1 dzień przy czym minimalny okres wypożyczenia wynosi 2 dni.
 • Zgodnie z punktem 10 Ogólnych Warunków Wynajmu opłata za wynajem jest pobierana na podstawie Cennika Wynajmu lub na podstawie indywidualnego cennika wpisanego do Umowy Wynajmu.
 • Cennik Wynajmu jest to cennik usług wynajmu świadczonych przez PHOTORENT, zawierający jednostkową cenę wynajmu (za 1 dzień), kwotę kaucji oraz wartość odtworzeniową. Cennik Wynajmu dla każdego z przedmiotów dostępnych w PHOTORENT opublikowany jest na stronie internetowej PHOTORENT z opisem danego przedmiotu.
 • Opłata za wynajem jest płatna na konto bankowe PHOTORENT najpóźniej na 4 dni (w tym co najmniej 4 dni robocze) przed planowanym terminem wypożyczenia.

Kaucja

 • Kaucja pobierana jest zgodnie z zapisami punktu 11 Ogólnych Warunków Wynajmu.
 • Najemca zobowiązany jest wpłacić PHOTORENT kaucję całkowitą w wysokości sumy kaucji za każdy egzemplarz wynajmowanego Najemcy sprzętu.
 • Wpłaty kaucji całkowitej należy dokonać na konto bankowe PHOTORENT w terminie najpóźniej 4 dni (w tym co najmniej 4 dni roboczych) przed zadeklarowanym przez Najemcę pierwszym dniem wypożyczenia.
 • W przypadku niedotrzymania wskazanych terminów do wypożyczenia sprzętu nie dojdzie, a Umowa Wynajmu nie zostanie zawarta.
 • Kaucja przechowywana jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym PHOTORENT (oprocentowanie rachunku 0,00%).
 • Zwrot kaucji całkowitej, pod warunkiem zwrotu sprzętu w stanie nie gorszym niż w momencie otrzymania od PHOTORENT, następuje przy osobistym zwrocie sprzętu lub w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu otrzymania przez PHOTORENT paczki kurierskiej od Najemcy (za dzień zwrotu kaucji całkowitej przyjmuje się tu dzień złożenia przez PHOTORENT dyspozycji przelewu kwoty kaucji całkowitej na konto Najemcy).
 • W przypadku uszkodzenia sprzętu lub jego utraty kaucja zostanie zatrzymana do chwili oceny kosztów naprawy/odtworzenia sprzętu. Koszty te w pierwszej kolejności zostaną pokryte z kaucji.

Koszty przesyłki

 • Koszt ubezpieczonej przesyłki do klienta wynosi w przybliżeniu 25,00zł (w zależności od wielkości i wagi paczki; podany koszt dotyczy wysyłki jednego obiektywu o wadze paczki około 2.5 kg).
 • W przypadku korzystania z firmy UPS do przesyłki powrotnej istnieje możliwość posłużenia się numerem klienta nadanym firmie PHOTORENT i obniżenia kosztu paczki do tej samej wartości (o szczegóły proszę pytać).